ŠROUBOVÝ KALOLIS

Popis zařízení:

Kalová voda je do odvodňovacího šroubového lisu přiváděna pomocí podávacího čerpadla, které ji čerpá do první přítokové komory, v níž se pomocí přepadu optimalizuje průtok do další části šnekového lisu.

Do kalové vody se na jejím výstupu z přítokové do míchací komory přivádí  flokulant/polymer, kterým se dosahuje shluknutí pevných částic do tzv. „vloček“. Tento proces se odehrává v míchací komoře při pomalém promíchávání kalové vody s flokulantem hřídelí s lopatkami. Tímto způsobem upravená kalová voda s vločkami přepadem natéká ke šroubu, který je základním ústrojím lisu.  

Šroubovice šroubu má  proměnlivé stoupání a lamely, plnící funkci samočistícího pohyblivého filtru. Pevné lamely tvoří statickou konstrukci roštu a pohyblivé lamely zajišťují průběžné samočistění při pohybu šroubu. Konstrukčně jsou na čtyřech vodících tyčích dvě pevné a jedna volná lamela, která rotuje při pohybu šroubu. Mezera mezi pevnou a volnou lamelou se mění od 0.5 do 0.1mm. Touto mezerou protéká odvodňovaná voda. Protože se velikost mezery neustále mění, je proces odvodnění plynulý. Na konci šneku je navíc umístěn vymezovací uzávěr, který protisměrně tlačí na již odvodněný kal, čímž se zvyšuje účinnost odvodnění 

Odkalená voda se poté vrací zpět do čističky, kde může být biologicky čištěna. Kal, který na konci stroje vypadává, může být např. pomocí pásového dopravníku odvážen. Vzhledem k odvodnění dojde k podstatnému zmenšení objemu kalu a ušetření nákladů na přepravu a likvidaci.

Video ke shlédnutí zde: