Přečerpávací stanice BVS PQD7 230V

 Určení

Samonosná, kompaktní, plně vybavená čerpací stanice. Vhodná k automatickému přečerpávání splaškových odpadních vod, do výše položené  kanalizace, na kterou se nelze gravitačně připojit. Zejména vhodná pro případy kde není k dispozici 400 V.  

Popis

Čerpací šachta je dvouplášťová – korugovaná  z kompozitního polypropylenu. Kruhová pevnost je SN 8. Má kruhový půdorys o vnějším/vnitřním průměru 1,0/0,8 m a celkovou výšku včetně vstupní šachty nejméně 1,0 m, maximálně 2,5m. Je opatřena vstupní šachtou o výšce 0,3m a průměru 0,6m. Vstupní šachta může být zakryta  lehkým  víkem do trávníku, nebo kompozitním poklopem v rámu  třídy A15,   B 125,  nebo C 400. Pro snadné připojení gravitační kanalizace  je do těla šachty již ve výrobě  zavařeno  hrdlo DN 150 mm s pryžovým těsněním. Na vnitřním výtlačném potrubí je osazen zpětný ventil s koulí. Vně čerpací šachty je výtlačné potrubí zakončeno plastovou spojkou d 40 mm  pro připojení výtlačného  (PE) potrubí.
V případě potřeby, lze čerpadlo z  jímky  vyjmout po rozebrání spojky (šroubení) na vnitřním výtlačném potrubí. Do jímky není nutné vstupovat !

Čerpadlo

V čerpací šachtě je na stojánku instalováno odstředivé ponorné čerpadlo s řezacím zařízením typ PQD7 výrobce PUMPA, a.s. Brno.  Motor suchoběžný jednofázový s vestavěným kondenzátorem a tepelnou ochranou. Čerpadlo je opatřeno integrovaným plovákovým spínačem.

K dispozici jsou  tato provedení
Model        výkon    hmotnost    průtok    výtlak
              kW            kg              l/min            m
PQD7-8-0,75             21               250           12       
PQD7-12-1,1             24               300           15
PQD7-16-1,5             27               316           19