FAQ-Nejčastější dotazy

Jaký rozdíl je mezi vřetenovým a odstředivým čerpadlem?

Vřetenová čerpadla ( též objemová nebo hydrostatická)  pracují na principu vytlačování malých objemů vody šroubovým vřetenem přes pryžový stator. Při konstantním průtoku ( většinou 40 l za minutu) je možné dosáhnout tlaku až 9,0 bar ( 90 m vodního sloupce). Při tak vysokém tlaku  může dojít k poruchám na zařízení. Proto musí být vždy instalován pojistný ventil. 

Většina v ČR nabízených typů má shodnou konstrukci. Jejich nevýhodou je vysoká konstrukční výška ( z důvodu chlazení motoru musí být k dispozici poměrně velký „mrtvý“ objem vody v čerpací šachtě) a vodou chlazený motor s absencí tepelné ochrany  možnost instalace pouze „na stojánku“.

Výjimkou je typ GS-15. Toto čerpadlo má nízkou konstrukční výšku, motor je plněn olejem a opatřen tepelnou ochranou. Nízké otáčky a velký průměr vřetene zajišťují dlouhou životnost pracovních částí čerpadla. Čerpadlo je instalováno na spouštěcím zařízení s automatickou spojkou!

Obecně platí :  Vřetenové čerpadlo vyberte  pouze v případě, kdy není možné ( z důvodu  nízké výtlačné výšky)  použít čerpadlo odstředivé. 

Odstředivá čerpadla ( též hydrodynamická nebo centrifugální)  pracují na principu využití odstředivé síly předané kapalině  otáčením oběžného kola. Jedná se o konstrukčně jednoduchá a spolehlivá zařízení s dlouhou dobou životnosti a minimálními nároky na údržbu.  Můžeme  nabídnout výkonovou řadu v širokém rozsahu průtoků a výtlačných výšek. Pro každý konkrétní případ  doporučujeme provést posouzení včetně návrhu profilu výtlačného potrubí.

Tento návrh pro vás rádi provedeme zdarma.

Jaký rozdíl je mezi instalací čerpadla „na stojánku“  a  „ spouštěcím zařízení“?

V případě instalace čerpadla „na stojánku“  stojí čerpadlo volně na dně čerpací šachty a je  pevně spojené pouze s výtlačným potrubím. Při vyjmutí čerpadla z čerpací šachty je nutné pomocí nářadí – hasáku, sika kleští - rozpojit spojku na výtlačném potrubí a čerpadlo vyjmout i s částí výtlačného potrubí. Při tomto způsobu instalace může dojít k posunutí čerpadla ke stěně čerpací šachty a následnému znemožnění pohybu plovákového spínače ovládajícího chod čerpadla.

V případě instalace „na spouštěcím zařízení“ je možné z čerpací šachty vyjmout pouhým vytažením po vodících trubkách bez nutnosti použití jakéhokoliv nářadí. Po opětovném spuštění čerpadla do čerpací šachty  čerpadlo zapadne do zámku patkového kolena a vlastní vahou utěsní přechod na výtlačné potrubí. Patkové koleno, vodící trubky a armatury jsou v tomto případě již součástí typové čerpací šachty.

Jaký rozdíl je mezi jímkou svařovanou z hladkých konstrukčních desek a jímkou dvouplášťovou (vnější strana korugovaná, vnitřní hladká).

Rozdíl je zejména v pevnosti – odolnosti vůči vnějšímu tlaku zeminy.  Jímky dvouplášťové lze bez problému použít i v nejnáročnějších podmínkách. Dvouplášťové jímky lze instalovat až do hloubky 6 m bez dalšího statického zajištění – obetonování nebo obezdění.