Zařízení pro vsakování.

Zařízení pro vsakování dešťové, nebo vyčištěné odpadní vody

 

Účelem těchto zařízení je umožnit bezproblémové zasakování dešťových nebo vyčištěných odpadních vod do terénu.

V obou případech je nutné počítat s tím, že voda je ze střechy, zpevněných ploch nebo z ČOV odváděna nerovnoměrně vsak naproti tomu  probíhá pomalu v závislosti na propustnosti zeminy. Je tedy nutné vytvořit dostatečný retenční prostor.

Naše výrobky –zejména  zhlaví vsakovací studny a vsakovací tunel tyto podmínky splňují. Jejich instalace do terénu je jednoduchá a cena mírná.