Zařízení pro využití dešťové vody

Zařízení pro využití dešťové vody

Dešťové vody ze střechy domu, jsou přes  filtr osazený na vertikálním dešťovém svodu, nebo filtr osazený v zemi před akumulační  nádrží, přivedeny do podzemní akumulační nádrže. Z nádrže je voda pomocí ponorného či samonasávacího čerpadla  automaticky čerpána a doplňována do okruhu užitkové vody. V okruhu užitkové vody je automaticky udržován tlak 2,5-3 bary. Z   okruhu užitkové vody může být napájen splachovač WC,   postřikovač  pro zálivku  zahrady, výtokový stojan  pro úklid, nebo tlakový čistič (WAP). V případě vyprázdnění akumulační nádrže dojde automaticky k vypnutí čerpadla a otevření elektroventilu na přívodu tlakové vody z alternativního zdroje ( studna ). Po zvýšení hladiny v nádrži o cca 25 cm ( sepnutí plovákového spínače) bude automaticky obnoven původní stav – voda bude do okruhu čerpána z nádrže, elektroventil bude automaticky uzavřen.

Zařízení pro využití dešťové vody: Klasik- zařízení s čerpadlem umístěném v jímce.

Zařízení pro využití dešťové vody: BVS EB850 automat- zařízení se samonasávacím čerpadlem