Určení

Komunální čerpací stanice  Typ BVS-CS-K

 

Určení

Čerpací stanice  jsou určeny zejména  pro bezproblémové přečerpávání splaškových odpadních vod.

 

 

Výhody

  • Nízké náklady na provoz a údržbu

Čerpadla jsou navrhována a vyráběna individuelně s ohledem na požadovaný průtok a výtlačnou výšku, tak aby bylo dosaženo maximální účinnosti a minimální spotřeby el.energie.

Z hlediska údržby je výhodná malá plocha čerpací šachty v hladině. Je vyloučeno  tvoření sedimentů nebo plovoucí tukové nebo  kalové „deky“. Konstrukce oběžného-šroubového kola umožňuje bezproblémové čerpání i kritických látek. Před čerpadly nemusí být  česlové koše !

 

  • Provoz bez hygienických a technologických závad.

Velmi krátká doba zdržení odpadní vody v čerpací šachtě nedovolí zahnití odpadní vody s následujícími hygienickými závadami, zejména zápachem. Je téměř vyloučena vznik amoniaku a sirovodíku a následné problémy s korozí a technologickými závadami na ČOV.

 

  • Dlouhá životnost

Použité materiály z nekorodujících materiálu a precizní konstrukce a materiály čerpadel zajišťují  životnost více než 25 let. Šoupata jsou umístěna mimo agresivní prostředí vně čerpací šachty.

 

  • Spolehlivý a  bezporuchový provoz

 Je dán použitím kvalitních švýcarských čerpadel HIDROSTAL a dlouholetým výběrem kvalitních prvků pro ovládání

 

  • Dokonalá vodotěsnost a chemická odolnost

Jsou použity výhradně materiály s vysokou chemickou odolností – polypropylen, nerez ocel A2, A3. Prostupy jsou prováděny dílensky – svařováním.

 

  • Jednoduchá a rychlá montáž

Montáž jímky na místě stavby je rychlá a  jednoduchá. Rozsah „mokrých“  procesů je minimální. Vzhledem k vysoké pevnosti použitých PP-MEGA trub  je možné jímky pouze obsypat tříděným výkopkem  ( netýká se zajištění proti vztlaku).

 

·         Nízká pořizovací cena

Ceny čerpacích stanic se pohybují od 90 000,- Kč výše v závislosti na výšce a průměru šachty a požadavků na technologické vybavení.