Popis BVS-CS-K

Popis

Kompletní čerpací stanice zahrnuje  čerpací šachtu vystrojenou armaturami, čerpadla a   skříň ovládání čerpadel.

 

 

Návrh čerpací stanice provedeme zdarma pro váš konkrétní případ přečerpávání odpadních vod.

 

Zadání objednatele :

Qd ( denní maximální množství odpadních vod) : …….. m3/den

Délka výtlačného potrubí : ………… m

Geodetické převýšení terénu : ………m

Hloubka uložení přítokového potrubí pod terénem v místě napojení na čerpací stanici :………….m

Požadujeme instalovat proplachovací soupravu :  ano/ne

Požadujeme instalovat vypouštěcí armaturu : ano/ne

Požadujeme instalovat GSM modem pro hlášení poruchy : ano/ne

 

Na základě výše uvedených informací provedeme následující výpočty následný návrh čerpací stanice :

DN výtlačného potrubí :………mm

Rychlost proudění : ………….. m/s

Tlaková ztráta ∆p =…………. . m

Potřebný průtok čerpadlem : ……………l/s

Potřebný tlak ve výtlačném hrdle čerpadla : ………….. bar

Vhodný typ čerpadla (čerpadel) : …………………………………… .

 

 

Čerpací šachta je vyráběna dílensky  jako provozuschopný komplet. Z výroby  je vybavena spouštěcím zařízením pro čerpadla, zpětnými ventily a šoupaty pro odpadní vodu se zemní zákopovou soupravou. V případě požadavku na možnost vypuštění vody z výtlaku zpět do jímky bude instalováno třetí šoupátko včetně propojení. V případě požadavku na možnost proplachu výtlačného potrubí bude instalována  souprava pro proplach potrubí opatřená kulovým kohoutem a přípojkou na požární hadici „C“.

 

Čerpací šachta je provedena ze dvou vzájemně propojených trub z kompozitního polypropylenu  o vnitřním průměru 800 1000, nebo 1200 mm. Trubky jsou u dna a stropu vzájemně propojeny. Plášť trub je zdvojený. Vnější plášť je profilovaný, vnitřní stěna je hladká. Dokonalá vodotěsnost konstrukce čerpací šachty včetně všech prostupů  je zaručena svařením. Vstupní otvory jsou zakryty  polypropylenovými, nebo litinovými poklopy s možností uzamčení.

Čerpací šachty jsou odolné vůči agresivitě odpadních vod zejména proti působení sirovodíku. Chemická odolnost je zaručena v rozmezí hodnot pH 2 až pH 12 ! Tepelná odolnost se pohybuje od         -20oC do + 90o C. Kruhová tuhost SN 8/12, kruhová pružnost 30 %. 

 

Ovládání a jištění čerpadel je zajištěno  ovládáním typ BVS pump kontrol pro dvě čerpadla. Ovládání umožňuje manuální a automatický provoz čerpadel. V automatickém režimu je možné zvolit režim střídání čerpadel po každém čerpání, spouštění čerpadel v kaskádě, nebo vyloučení souběhu čerpadel. Automatické je zálohování čerpadel v případě poruchy. Základním ovládacím prvkem jsou plovákové dvouplášťové spínače. Může být též použito tlakové čidlo nebo ultrazvuková sonda, popřípadě jejich kombinace. Ovládání obsahuje akustickou a světelnou signalizaci poruchových stavů, kterou je možné doplnit o  GSM modul dálkové bezdrátové signalizace, nebo výstupy pro specifickou telemetrii provozovatele.

 

Ovládání čerpadel se umísťuje do 5-ti metrů od čerpací šachty do zděného sloupku.

Ovládání je možné umístit též do  skříně z polykarbonátu ( dodávka BVS) typ 750, ve které může být umístěn i elektroměr. Rozměry polykarbonátové skříně  jsou : výška 1606 mm z toho nad terénem 1000 mm, šířka 745 (595)mm, hloubka 225 (330) mm. Dvířka jsou opatřena zapuštěným zámkem FAB.

 

 

V případě požadavku na větší akumulační prostor  čerpací šachty, přidává se k čerpací šachtě retenční  nádrž o potřebném objemu. Retenční  nádrž  je propojena s čerpací šachtou v úrovni dna retence. Tímto způsobem je zajištěno, že po opětovném zprovoznění čerpadel dojde k úplnému vyprázdnění retenční nádrže.