FAQ-Nejčastější dotazy

Jaká čerpací stanice je pro mne vhodná?

 • Čerpací stanice se vybírá dle druhu použití, zda je určena pro přečerpávání do výše uložené gravitační kanalizace nebo pro čerpání do systematické tlakové kanalizace. Dále dle typu napojeného objektu, zda se jedná o RD nebo bytový dům o větším počtu bytových jednotek, penzion, hotel, nebo provozovnu. Dalším kritériem je druh čerpaných  vod, zda se jedná o běžné splaškové odpadní vody, nebo dešťové vody či specifický druh průmyslových odpadních vod.

 • Typ použitého čerpadla ovlivňuje náročnost na údržbu, spolehlivost a životnost DČS.

Mezi jakými druhy čerpadel mám na výběr?  

Objemové = vřetenové čerpadlo

 • Tento typ je projektanty nejčastěji navrhovaný. Jedinou jeho výhodou je výtlačná výška až 60 metrů(0,6bar).Čerpání je technicky zajištěn otáčením nerezového vřetene v gumovém statoru, principem je vytlačování malých objemů odpadní vody při konstatním množství. Výrobců tohoto typu čerpadla  je na českém trhu je více  a liší se od sebe většinou počtem výtlačných ramen a použitým materiálem na plášť motoru a umístěním statoru.Stator je  provozně nejslabší místo těchto čerpadel, protože guma statoru se opotřebovává a je velice citlivá na abrazivní látky, chemikálie a tuky. Z naší praxe a poskytovaného servisu máme zkušenost, že životnost statoru je 2-4 roky provozu.Většinu vyráběných vřetenových čerpadel nelze umístit na spouštěcí zařízení,a nejsou vybaveny vestavenou tepelnou ochranou motoru.
 • Naše firma nabízí vřetenové čerpadlo které lze umístit na spouštěcí zařízení a je vybaveno vestavenou tepelnou ochranou.A co je důležité,díky polovičním otáčkám motoru má pryžový stator mnohem delší životnost.Jedná se o typ čerpací stanice BVS GS-15SZ
 • Vřetenové čerpadlo doporučujeme použít pouze v případě pokud je požadována výtlačná výška vyšší než 30 metrů.

Odstředivé čerpadlo

 • Výrobců  těchto typů čerpadel je nepřeberné množství a vzájemně se liší  materiálovým provedením, řezacím zařízením, různou výtlačnou výškou a způsobem tepelné ochrany od bi-metalu po tepelnou ochranu v rozváděči ovládání čerpadla. Uživatelsky se jedná o provozně vysoce spolehlivá čerpadla bez spotřebních dílů s minimální náročností na obsluhu a údržbu.
 • Relativní nevýhodou je nutnost výpočtu požadovaného výkonu motoru čerpadla, tak aby ve Vašem  konkrétním případě byla DČS plně funkční zvláště  u systematické tlakové kanalizace.Vhodný typ navrhneme zdarma v rámci poradenských služeb.

Jakým způsobem se montuje čerpadlo do jímky?

Dodavatelské firmy technologií volí různé způsoby montáže čerpadla. Obecně je možné je rozdělit na tři způsoby.

 • Flexibilní uchycení
  • Čerpadlo je vybaveno stojánkem - nožičkami, sedí na dně nádrže a k výtlačnému potrubí  kanalizační přípojky je uchyceno flexibilní hadicí. Relativně je tedy jednoduše vyjímatelné. Nevýhoda je velice krátká životnost hadice a mnohdy absence uzavíracích armatur na výtlaku. V případě poškození hadice je tedy velice obtížné čerpadlo vyjmout a mnohdy je nutné vstoupit do jímky, což je provozně neakceptovatelné hlavně z hlediska nutnosti vyvezení jímky a bezpečnosti servisních pracovníků.
 • Pevné uchycení na výtlačném potrubí
  • Čerpadlo je vybaveno stojánkem - nožičkami, sedí na dně nádrže a k výtlačnému potrubí domovní kanalizační přípojky je uchyceno pevným potrubím PP nebo PE na kterém jsou osazeny provozní armatury včetně spojky umožňující čerpadlo vyjmout. Při demontáži čerpadla je nutné použít ruční nářadí a provést demontáž šroubení.Toto šroubení je nutné min. jednou ročně povolit a opět utáhnout aby se předešlo jeho zatuhnutí a tím pozdější naprostá nemožnost demontáže.
 • Na spouštěcím zařízení
  • Jedná se o jednoznačně nejvýhodnější a nejlehčí způsob montáže-demontáže čerpadla.Tahem za silonové lano se čerpadlo spouští po vodících trubkách z nerezové oceli do specálního patkového kolena umístěného na dně jímky.Vlastní vahou se čerpadlo těsně připojí k výtlačnému potrubí.Stejným způsobem tahem za silonové lano se z jímky vyjímá.Výhoda tohoto řešení je velice jednoduché a rychlé vyjímaní bez použití nářadí, které i běžnému uživateli umožní vyčištění čerpadla od případných textilií a dalších  předmětů.

Jaké jsou rozdíly ovládání v běžně používaných-instalovaných čerpacích stanic?

Ovládání čerpací stanice je velice důležitá součást, která je mnohdy dodavateli a uživateli podceňována a přitom hlavně ovládání zajišťuje uživatelský komfort a životnost celé DČS.

Vypni – Zapni

 • Tento způsob je, bohužel stále používaný , ale velice nevhodný. Uživatel předpokládá , že pro provoz DČS stačí jen pouhé zapnutí od hladiny a následně vypnutí čerpadla. Ovládání mnohdy nezahrnuje ani základní ochranné prvky a ochrany čerpadla proti např. otočení sledu fází na přípojce, přetížení motoru čerpadla při ucpání, zkratu vinutí motoru, možnost čerpání na „ručně“ při poškození ovládání atd. Tento typ ovládání zahrnující často jen jistič nebo motorový spouštěč, nechrání čerpadlo a neupozorní uživatele na poruchu. Při použití tohoto ovládání je životnost čerpadla v DČS často do první poruchy.
 • Dokonce  se ještě stále setkáváme s „ručním“ spouštěním DČS zasunutím zástrčky  kabelu čerpadla do zásuvky. Tento způsob je naprosto nevhodný, uživatelsky přímo „ otravný“ a naprostou absencí jakéhokoliv ovládání je  i v rozporu s kanalizačními řády veřejných kanalizací.

Elektronický rozváděč ovládání – tlakové čidlo

 • Tento systém je v ČR nejnovější.Ovládání chodu čerpadla je řízeno mikroprocesorem a tlakovým snímčem který je spojen hadičkou s kesonem.Uživatel může mít k dispozici informace o stavu DČS na LCD displej, kde se zobrazuje i popis případných poruch.
 • Nevýhoda tohoto elektronického rozvaděče je, že při jeho poruše či poškození,jej nelze opravit a musí se vyměnit za nové.Což je finančně náročné.V extrémních teplotách nemusí vždy správně reagovat.Další omezení tohoto typu ovládání je v nutnosti instalace do 6 m od jímky DČS.Když se opomene údržba,může se hladinové čidlo zanést tukem či jinými nečistotami a přestat reagovat na změnu hladiny v jímce.

Rozváděč ovládání – Elektrosondy

 • Standardně by, vždy měla být DČS ovládána rozváděčem ovládání, zahrnujícím ochrany čerpadla , možnost sepnutí čerpadla na ručně uživatelem a  signalizaci poruchy. Spínání čerpadla je vždy řízeno od hladiny vody v jímce. Možnosti určení hladiny vody v jímce jsou různé a při použití elektrosond je výhoda v  použití více sond se snímáním více hladin.
 • Nevýhoda elektrosond je nižší spolehlivost vzhledem k charakteru odpadních vod , které obsahují rozpuštěné i nerozpuštěné organické látky a vlákna včetně toaletního papíru a vlasů, které v praxi májí tendenci se zavěšovat na sondy a ovlivňovat jejich snímání. V případě ovlhčení a propojení sond např. vlasem nebo papírem zůstává čerpadlo sepnuté i přes minimální hladinu a hrozí poškozením chodem na sucho. Běžně jsou elektrosondy používány při ovládání čerpadel ve studních, kde jsou s nimi velice dobré zkušenosti. Bohužel v odpadní vodě s nimi máme zkušenosti spíše špatné.

Rozváděč ovládání – plovákové spínače

 • V ČR nejrozšířenější druh ovládání.
 • Výhoda tohoto druhu rozvaděče je jeho jednoduchost díky složení z klasických komponentů,které se při poruše dají pořídit v jakékoliv prodejně s elektromateriálem.
 • Výhoda plovákových spínačů je jejich velká mechanická odolnost,v případě nutnosti výměny jsou snadno zakoupitelné na trhu.
 • Tento druh ovládání používáme na naše čerpací stanice,pro jeho jednoduchost,vyzkoušenou spolehlivost a případnou možnost opravy ihned na místě.

 

 • Samostatně mimo výše uvedené způsoby ovládání se chceme zmínit o bohužel  často používané metodě spojkování kabelů od čerpadla a snímačů hladiny. Jedná se o spojkování v acidur instalačních krabicích v prostředí jímky. Vzhledem k vysoké vlhkosti , kondenzaci vody  a velkým tepelným výkyvům při vypouštění teplé vody do jímky DČS, časem dojde ke korozi svorek v krabicích a ke zkratu celého zařízení. Dodavatelé tuto variantu používají, aby vyhověli zákazníkovi v umístění rozváděče ovládání daleko od jímky na vzdálenost, kterou originální kabely čerpadla a snímačů neumožňují. Toto řešení je však velice krátkozraké a v důsledku velice destrukční.

 • Doporučujeme kabely od čerpadla a snímačů nespojkovat a to jakýmkoliv způsobem, protože jen tak se zaručí dlouhodobá živostnost a hlavně i možnost výměny komponentů do budoucna. Rozváděč ovládání je standardně vybaven krabicí s vnějším krytím umožńujícím umístění v exteriéru.

Je cena důležitá?Platí čím dražší tím lepší?

 • Mnohdy by se zdálo  vhodným kritériem výběru DČS i cena. Samozřejmě finance jsou při pořizování jakéhokoliv spotřebiče hlavním kritériem, ale cena sama osobě není plně vypovídající hlavně o kvalitě a provedení DČS. Přesnějším kritériem je poměr cena: výkon (kvalita). Při porovnání ceny a provedení je jasnější, co za vaše peníze získáte. Mnohdy se u čerpadel platí i ze „značku“ a na druhou stranu nižší cena technologie může znamenat použití méně vhodných nebo dokonce absenci ochranných prvků.Při výběru, i když se považujete za laika, si zjistěte, co zahrnuje celková cena, jak probíhá servis, druhy ochrany čerpadla, způsob ovládání a zda dodavatel poskytuje poruchový dispečink. Žádný dotaz není hloupý a žádné čerpadlo není nejlepší nebo nejhorší , každé má své výhody, nevýhody a provozní omezení a každá situace vyžaduje jiné řešení. Výhodou je pokud dodavatel nabízí různé typy čerpadel , protože Vám pomůže vyhledat to nejvhodnější řešení pro Vaši situaci.

Jak je to se servisem záručním i pozáručním?

 • Velice důležitou věcí je zajištění  servisu a náhradních dílů na DČS. V případě poruchy nebo potíží je důležité mít k dispozici odborníka, který Vám poradí a umožní poruchu odstranit. Bohužel, tato služba není vždy samozřejmostí. Servis by měl být poskytován na místě instalace DČS. Velkou výhodou je poskytování poruchového dispečinku, kde je možné stav DČS konzultovat. Pozáruční servis je vždy hrazen objednatelem a proto doporučujeme volit dodavatele s poruchovým dispečinkem, kde  konzultací s dispečerem můžete vyloučit jednoduchou závadu.Můžete se, tak  vyhnout  placení služeb servisu, který je vždy vzhledem k práci v agresivním prostředí dražší než jsou služby jiného oboru.
 • Naše firma disponuje jak poruchovým dispečinkem,tak garancí záručního i pozáručního výjezdového servisu na námi instalovaném zařízení.

Jak je to s četností údržby čerpací stanice?

 • Při běžném denním používání čs. stačí min 1x za 3 měsíce zkontrolovat stav jímky.Zejména s ohledem na znečištění plovákovích spinačů případně čerpadla.Pokud je zařízení znečištěno,stačí za použití tlakové vody,tyto nečistoty opláchnout.Dále zkontrolujeme jestli v jímce na hladině nejsou nashromážděné vrstvy plovoucích nečistot,případně je odstraníme a tyto shrabky vyhodíme např. do popelnice,aby se na hladině tyto nečistoty nekumulovaly a nevytvořili souvislou vrstvu.Pokud se v jímce tvoří rychle vrstvy žlutobílého tuku,znamená to že do odpadů jsou vylévány rostliné či živočišné oleje-tuky které tam nemají co pohledávat.